Direct contact of een offerte aanvragen? Bel 0488 48 35 18 of stuur een e-mail.

NEN-3140 keuring

Geplaatst door: Heudra Machinebouw - Datum: 11 maart 2018

WETTELIJK KADER
Voor het overgrote gedeelte wordt u geconfronteerd met de NEN 3140 keuringen als voortvloeisel uit wet- en regelgeving. Te denken valt natuurlijk in eerste instantie aan de Arbo-wet. Echter ook buiten de wetgeving om kunt u geconfronteerd worden met de eis dat uw apparatuur gekeurd moet zijn. De belangrijkste voorbeelden zijn de kwaliteitssystemen, zoals VCA, die keuring als eis stellen voor certificering. Eisen van de kant van uw klant komen ook steeds vaker voor.

DE VOLLEDIGE PROCEDURE 
De keuring aan een gereedschap moet aan een bepaald aantal eisen voldoen. In de NEN3140 norm is natuurlijk precies omschreven wat gekeurd en ge├»nspecteerd moet worden. Aan de hand van deze punten kun je dus een procedure volgen die zorgt dat elk van deze punten nauwkeurig wordt beoordeeld. 
Zeker bij elektrisch gereedschap is het mogelijk om diverse keuringspunten door middel van metingen objectief te beoordelen. Echter niet alles is te meten. Een gedeelte van de inspectie zal dus puur visueel moeten gebeuren. 

VISUELE CONTROLE
Bij een keuring wordt een apparaat in eerste instantie aan een visuele controle onderworpen. Hierbij wordt een apparaat uitwendig bekeken op eventuele gebreken, er wordt daarbij gelet op:
- De staat van het aansluitsnoer.
- De juiste aansluiting van de kabel.
- De deugdelijke montage van de uitwendige onderdelen.
- Beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen.
- De conditie van het apparaat: schoon en droog. 

METING EN BEPROEVING 
Naast de visuele controle wordt een apparaat doorgemeten met gekalibreerde meetinstrumenten. Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding (aarding) gemeten, deze moet voldoende laag zijn om een goede beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen. Verder wordt de isolatieweerstand gemeten tussen de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, van de stroomvoerende geleiders en de behuizing, waarvoor geldt dat deze voldoende hoog moet zijn. Ook wordt het arbeidsmiddel beproefd op een deugdelijke werking.

MEETAPPARAAT
Om een juiste meting van arbeidsmiddelen te kunnen garanderen wordt er gebruikgemaakt van een speciaal meetapparaat waarbij de weerstand van de beschermingsleiding met een voldoende hoge stroom wordt gemeten om een juist beeld te krijgen van eventuele onvolkomenheden in de beschermingsleiding. 
Dit geldt uiteraard ook voor de isolatieweerstand van de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing. 
Ons apparaat biedt de mogelijkheid om naast de al genoemde metingen ook een mogelijke lekstroom te meten. Ook biedt dit meetapparaat de mogelijkheid het arbeidsmiddel te beproeven en daarbij gelijktijdig de opgenomen stroom en het werkelijke en blind vermogen te meten. 
Al de gemeten gegevens worden door het meetapparaat opgeslagen om later gebruikt te kunnen worden voor de rapportage.
Er wordt meteen een strook uitgeprint met de relevante gegevens van de test. Deze gegevens kunnen ook via een verbinding rechtstreeks in de computer worden opgeslagen zodat wij steeds de historie van een gereedschap kunnen terughalen.

RAPPORTAGE

Naast de visuele controle en de controle door meting en beproeving is ook de rapportage belangrijk. De constateringen die we doen tijdens de keuring worden opgenomen in een rapport. 
De meetgegevens die door middel van ons meetapparaat worden bepaald, worden in onze computer ingelezen. Ons systeem zorgt er vervolgens voor dat er voor u als klant een overzichtelijk rapport wordt uitgeprint.
In dit rapport treft u ook onze visuele indrukken aan. Deze vormen ook een belangrijk onderdeel van de keuring.
U ontvangt tenslotte dit rapport. De uitkomst van de keuring kan natuurlijk twee conclusies omvatten: goedgekeurd of afgekeurd. In het laatste geval is het steeds zo dat het gereedschap volledig afgekeurd is. Het is niet mogelijk om een gereedschap gedeeltelijk af te keuren. Natuurlijk kan het zijn dat slechts een klein onderdeel niet in orde is. Wij zullen u dan uiteraard voorstellen om dit probleem voor u op te lossen. Binnen ons bedrijf kunnen wij dit snel voor u in orde brengen. Daarna kan het gereedschap alsnog worden goedgekeurd.
Het kan ook zijn dat een reparatie niet lonend is. In dat geval zullen wij u hier zeker op wijzen zodat u geen kosten hoeft te maken als dit geen zin heeft.
Uiteraard is het de bedoeling dat uw gereedschap goedgekeurd uit de inspectie komt. Meestal is dit ook het geval, zeker als u de gereedschappen jaarlijks bij ons laat herkeuren. Uiteraard kunnen wij nooit garanties geven dat er een jaar lang niets stuk gaat aan een gereedschap. Een regelmatige controle heeft echter ontegenzeggelijk een positieve invloed op de betrouwbaarheid van uw gereedschap.

Mocht het gereedschap goedgekeurd zijn, dan wordt op dit gereedschap een sticker geplakt waarop te zien is tot welke datum het gereedschap gekeurd kan worden geacht. Na deze datum is het gereedschap op dat moment niet meer goedgekeurd en bent u dus in overtreding.

 

NEN-3140 keuring

Naar overzicht Nieuwer bericht Ouder bericht

Chat met ons