Direct contact of een offerte aanvragen? Bel 0488 48 35 18 of stuur een e-mail.

CE-certificering 

Heeft u een CE-markering nodig? We weten hoe u voldoet aan de juiste wetgeving en regels en wat u moet doen om het CE-certificaat te krijgen. Onze nieuwe machines en constructies moeten namelijk bijna altijd ook voldoen aan de CE-richtlijnen. 

Wij zorgen volledig voor de uitvoering en het advies. Zo heeft u hier geen omkijken meer naar. 

Wat is een CE-markering?

Een CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Het doel van de CE-markering is tweeledig. Enerzijds voor het garanderen en het verhogen van de veiligheid  van producten, en anderzijds om de vrije handel tussen EU-lidstaten te bevorderen. Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u meer weten?

Chat met ons