Direct contact of een offerte aanvragen? Bel 0488 48 35 18 of stuur een e-mail.

Uw machines en materiaal voorzien van de juiste CE certificeringen

Heudra Machinebouw kan het voor u regelen. Onze mensen beschikken over de juiste kennis van de wetgeving en procedures om ervoor te zorgen dat uw product voldoet aan de relevante Europese richtlijnen.


Wat is een CE-markering?

Een CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Het doel van de CE-markering is tweeledig. Enerzijds voor het garanderen en het verhogen van de veiligheid  van producten, en anderzijds om de vrije handel tussen EU-lidstaten te bevorderen. Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid.

 

Onze diensten: