Direct contact of een offerte aanvragen? Bel 0488 48 35 18 of stuur een e-mail.

Veiligheid en privacy

Dit is de privacyverklaring van Heudra Machinebouw. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Heudra Machinebouw voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)  

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Heudra Machinebouw
Spoorstraat 6
4041 CM Kesteren

Om welke gegevens het mogelijk gaat:

Voor de volgende doeleinden:

Aan wie geven wij uw gegevens door?
We geven alleen de noodzakelijke gegevens door aan andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening zoals bezorging, service  e.d.

Cookies

Indien u toestemming geeft voor cookies, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor advertenties. Cookies worden gedeeld met derden en gebruikt om de relevantie van advertenties te verbeteren. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor  deze gegevens zijn verzameld en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn uw rechten?
Als klant heeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens. Deze kunt u inzien, wijzigen, vernietigen en overdragen. Verder kunt u de verleende toestemming intrekken, een klacht indienen en informatie aanvragen. Dit kan per mail via administratie@heudramachinebouw.com of telefonisch via 0488-483518.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hanteren een intern protocol. De digitale gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen.

Waarvoor gebruiken wij cookies?
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Solliciteren, wat doen wij met uw sollicitatie gegevens?
Via onze website kunt u solliciteren op onze vacatures, ook kunt u open sollicitaties versturen. In deze gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden bewaard indien u daadwerkelijk bij ons in dienst komt.

Wanneer u niet wordt aangenomen zullen wij na afloop van de sollicitatieprocedure uw gegevens binnen vier weken vernietigen,( tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens te bewaren en deze in ons portfolio op te nemen.)

Verhuur bedrijfsmiddelen en voertuigen e.d.:
Wij vragen iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs). Tevens vragen wij u een kopie te leveren met afgeschermde foto en BSN gegevens. Na retour brengen van het gehuurde krijgt u dit document weer terug.

 (Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.)

Versie 2023

Chat met ons